فروت ست

Fruit Set

افزایش تشکیل میوه در محصولات باغی و سردرختی از نظر اقتصادی دارای اهمیت است، در اوایل بهار و اواخر زمستان که دمای خاک پائین است و برگ ها ظاهر نشده‌اند و جریان شیره ای گیاهان بسیار کند است، تغذیه جوانه ها بسیار اهمیت دارد، زیرا جذب عناصر غذایی به طور مناسبی انجام نمی‌گیرد، در این حالت محلول پاشی درختان میوه برای ذخیره سازی عناصر مورد نیاز برای شروع فعالیت مجدد گیاه و رشد جوانه‌ها و گلدهی و تشکیل میوه بسیار مفید خواهد بود.
فروت ست موجب می‌شود که در زمان خواب زمستانی درختان میوه، عناصر مهم غذایی در گیاه ذخیره شده و در زمان جوانه‌زنی و آغاز فعالیت مجدد گیاه (با توجه به عدم حضور برگ‌ها در گیاهان خزان کننده و دمای پائین خاک و محیط در زمستان)، فعالیت زیستی دچار اختلال نشود و گیاه بتواند نسبت به عوامل محیطی مانند سرما، باران و تگرگ مقاومت نشان دهد و گلدهی و تشکیل میوه به بهترین شکل انجام شود. وجود عناصر نیتروژن، روی و بر در کنار یکدیگر به بهبود و افزایش گلدهی و تبدیل بیشتر گل‌ها به میوه کمک نموده و کیفیت بهتر محصولات را در پی خواهد داشت.